Polen

Länder » Europa » Polen

Klassiska Polska drevjakter där man skjuter en blandning av vilt. Välj mellan ett arrangemang på fast pris eller på prislista baserat på hur mycket / vad ni skjuter.

På jakten är det, fri avskjutning av kronhind/kalv, rådjursget/kid och räv.
Av vildsvin så är det 30 vildsvin oavsett storlek inkluderade i priset. Men det är även i priset inkluderat avskjutning av 1 kronhjort med trofévikt upp till 3,49 kg!

Förväntad avskjutning:
30 – 50 vilt grupp, det skall dock poängteras att det är jakt på friviltbana varvid man inte har några garantier på att alla skyttar får skjuta, samt att det är en blandning av vilt man skjuter.

Jakten
På drevjakten används det nummersystem, där det genom lottdragning bestäms vilken post man skall ha. Frukost serveras från kl. 07.00 och kl. 08.00 skall jägarna vara klara till avfärd. Det genomförs 6 – 8 såter per dag med lunch mitt på dagen, där det serveras varm mat. Såterna drivs med ca. 10 klappare, samt några hundar.
Drevjakten slutar kl. ca. 16.00 med efterföljande parad.

JAKTPERIOD

Nov – Jan

ANTAL SKYTTAR

8 – 15 skyttar

BOENDE / MÅLTIDER

Ni blir inlogerade i anslutning till jaktområdet. Man inlogeras i dubbelrum, det kan dock arrangeras enkelrum mot ett mindre pristillägg.

RESA

Antingen med Karlskrona, Nynäshamn färjan men det går även att ta flyg till Gdansk för att där bli uppsamlade.